CONTINGUTS LLENGUA

 1r TRIMESTRE
- La carta, la noticia i el còmic.

 - L'oració: majúscula i punt, paraules i síl·labes.


 - Signes d'interrogació i exclamació. 


- Onomatopeies.


- Abecedari.
 - Camp semàntic. 

- Substantiu: comú/propi, masculí/femení i singular/plural.

- Diferenciar valencià i castellà: ch/x, ñ/ny, y/i,

 - Normes ortogràfiques: s/z, s/ss, z/c, c/qu i g/gu. 

- Dièresi.

 2n TRIMESTRE


- El conte, la descripció i la poesia.

- L'article

- L'apòstrof

- Sinònims

- Antònims

- La coma

- La polisemia

-L'adjectiu

- r/rr ; j/g(valencià)j/g(castellà) ; mb/mp

3r TRIMESTRE


- La recepta i el teatre

- Verbs: passat, present i futur

- Subjecte/predicat

- Tx, tz, tg, tj

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada